Ons bestuur

Ons bestuur

Eén team, één doel!
Ons enthousiaste team van bestuursleden, directies, leerkrachten en medewerkers werkt samen om krachtig onderwijs aan te bieden.
Onze bestuurs- en directieleden hechten waarde aan de unieke identiteit en behoeften van elke school. Ze werken samen om beleid af te stemmen en beslissingen te nemen waar iedereen zich in kan vinden. Dit met respect voor de eigenheid en diversiteit binnen onze scholen.

Leden Bestuur

Caron Nathalie
Durnez Jan
E.H. Hemeryck Rolandt - voorzitter
E.Z. Philippe Rozanne
Pillen Peter
Polley Kevin
Roussel Patrick
Soufflet Guido – secretaris

Algemene Vergadering

Alle leden van het bestuur
Declercq Alexander
E.H. Dehondt Miguel
Tavernier Johan
Vanryckegem Alain

Interesse in één van onze scholen ?
Interesse in één van onze scholen ?

Interesse in één van onze scholen ?

We wensen je kind een boeiende schooltijd toe!

Interesse?