T.A.L.K.

Taalonderwijs Anderstalige Lagere school leerlingen en Kleuters

In T.A.L.K. bieden we anderstalige leerplichtige leerlingen een rijkdom aan taal aan door hen onder te dompelen in een intensief taalprogramma verzorgd door een gemotiveerd team.

Bij T.A.L.K. geloven we in de kracht van taal als brug naar verbinding, begrip en kansen. Onze visie is geworteld in het idee dat taal een fundamentele sleutel is tot persoonlijke ontwikkeling en schoolse deelname. We creëren een inclusieve en ondersteunende omgeving waarin leerlingen, ongeacht hun achtergrond, de kans krijgen om hun taalvaardigheden te versterken.

kleine Vos
We starten vanuit de visie van kleine Vos: “Waar ieder kind zich ontpopt tot een unieke vlinder”.
Daarnaast accentueren we nog drie specifieke doelstellingen: Nederlands en algemene vorming, schoolcultuur en harmonische ontwikkeling.

 • Nederlands en algemene vorming
  We willen kinderen Nederlands leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven. De kennis van het Nederlands is de basis voor de verdere schoolloopbaan en deelname aan de maatschappij.
  Om alle kansen te bieden binnen het aangeboden onderwijs zetten we ook in op vakinhoudelijke taalverwerving op het vlak van de andere leergebieden.
 • Schoolcultuur
  Met respect voor de eigen cultuur richten we ons op het begrijpen en omarmen van onze eigen schoolcultuur. We werken aan een inclusieve schoolomgeving waarin iedereen, zich welkom en gerespecteerd voelt.
 • Harmonische ontwikkeling
  We hebben aandacht voor de persoonsgebonden ontwikkeling. Elke leerling krijgt kansen om te groeien op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes vanuit de fysieke, psychische, sociale en spirituele basisbehoeften. Daarbij hebben we aandacht voor het persoonlijke niveau, het relationele niveau en het sociale niveau.

Meer info of inschrijven?

Wens je meer info of wens je je kind(eren) in te schrijven?
Contacteer ons:

World
Interesse in één van onze scholen ?
Interesse in één van onze scholen ?

Interesse in één van onze scholen ?

We wensen je kind een boeiende schooltijd toe!

Interesse?